Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti, – työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

Työturvallisuuskortti - työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

Turvallisuuden hallinta yhteisellä työpaikalla edellyttää tilaajayrityksen ja toimittajayritysten välistä toimivaa yhteistyötä. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.


Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortin ulkoasu uudistunut

Työturvallisuuskortti sai uuden ilmeen. Työturvallisuuskortti-koulutuksen suorittajat ovat saaneet uuden ilmeen mukaisen kortin loppukesästä 2017 alkaen.

Työturvallisuuskortti2017Työturvallisuuskorttikoulutuksen ostajan opas

Työturvallisuuskorttikursseja ostavalle on laadittu ohjeistusta, jossa kerrotaan koulutuksen toteutustavoista, hinnoittelusta ja alakohtaisista materiaaleista.

Tutustu ostajan oppaaseenTyöturvallisuuskeskuksen uutisia

Työturvallisuuskeskus on julkaissut Takaisin töihin -oppaan, jossa käydään läpi työkyvyn tukemisen ja edistämisen erilaisia muotoja. Opas antaa toimintamalleja myös pitkiltä sairauslomilta paluun suunnitteluun. Ajantasainen tietopaketti on tarkoitettu erityisesti esimiehille, mutta se hyödyttää myös henkilöstöalan ammattilaisia, työsuojelupäälliköitä ja -valtuutettuja.
18.4.2018 9.22
Yrityksen turvallisuuskulttuuri rakentuu päivittäisistä teoista työpaikalla. Parhaat ratkaisut tehdään yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa työyhteisön kaikkien osapuolten kesken. Alan sopimusosapuolet yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa haastavat kaikki jäsenyritykset ja kumialan oppilaitokset perjantaina 27.4.2018 yhteiseen turvallisuuskampanjaan.
10.4.2018 14.20
Työturvallisuuskeskus järjestää viisi Kansainvälisen työturvallisuuspäivän alueellista seminaaria. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa perjantaina 27.4.2018.
5.4.2018 10.00
Menestyvä liiketoiminta, kilpailukyky ja hyvinvointi syntyvät työelämän laadusta. Työelämän laadun yhteyttä yrityksen tulokseen esitellään Työturvallisuuskeskuksen julkaisemassa Työsuojelun taloudelliset vaikutukset -oppaassa, joka tarjoaa laskentamallin työhyvinvoinnin parantamisen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten mittaamiseen.
26.3.2018 13.06